Prof. dr hab. Ryszard AMAROWICZ – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Barbara Maria BARANIAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka BARTOSZEK – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Dr inż. Magdalena DADAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Rozalia DAREWICZ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

† Prof. dr hab. Zbigniew DUDA (czł. honor.) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Aleksandra DUDA-CHODAK – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Agnieszka FILIPIAK-FLORKIEWICZ – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Dr Andrzej GANTNER (spec.) – Polska Federacja Producentów Żywności

Prof. dr hab. Urszula GAWLIK-DZIKI – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Adam GŁOWACKI (spec.) – Zentis Polska Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Małgorzata Beata GNIEWOSZ – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Anna GRAMZA-MICHAŁOWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mgr inż. Zbigniew GROSZYK (spec.) – Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"

Prof. dr hab. Waldemar GUSTAW – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Stanisław GWIAZDA (spec.) 

Dr hab. inż. Ewa JAKUBCZYK, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej JARMOLUK – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grażyna JAWORSKA – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Henryk JELEŃ, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Lesław JUSZCZAK – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Janusz KAPUŚNIAK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Agnieszka Magdalena KITA – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Iwona KONOPKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Halina KOZŁOWSKA (czł. honor.) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Dr hab. inż. Grażyna KRASNOWSKA, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej LENART – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wacław LESZCZYŃSKI (czł. honor.) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Władysław MIGDAŁ – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Stanisław MLEKO – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Małgorzata NOWACKA, prof. SGGW, czł. AMU PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Agnieszka NOWAK, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

Dr inż. Krzysztof PAWIŃSKI (spec.) – Maspex

Dr hab. inż. Dorota PIASECKA-KWIATKOWSKA, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Mariusz PISKUŁA, czł. koresp. PAN – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Piotr PRZYBYŁOWSKI – Uniwerytet Morski w Gdyni

Prof. dr hab. Zdzisław E. SIKORSKI (czł. honor.) – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Mirosław SŁOWIŃSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Małgorzata SOBCZAK, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Joanna STADNIK – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

† Prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inż. Bronisław WESOŁOWSKI (spec.) – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa

Dr hab. inż. Artur WIKTOR, prof. SGGW, czł. AMU PAN - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Mariusz WITCZAK, prof. UR –  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Dorota Maria WITROWA-RAJCHERT, czł. koresp. PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Dorota ŻYŻELEWICZ – Politechnika Łódzka