Sekcja Analizy Żywności Przew. Prof. dr hab. Henryk JELEŃ

Sekcja Bezpieczeństwa ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Sekcja Chemii i Biochemii ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Ryszard AMAROWICZ

Sekcja Fizyki i Inżynierii ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Andrzej LENART

Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności Przew. Prof. dr hab. Małgorzata GNIEWOSZ

Sekcja Technologii Żywności – Przew. Prof. dr hab. Agnieszka KITA

Sekcja Żywienia CzłowiekaPrzew. Prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ

Sekcja ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej – Przew. Prof. dr hab. Dorota ŻYŻELEWICZ