Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA - przewodnicząca

Dr inż. Beata BILSKA

Prof. dr hab. Lesław JUSZCZAK

Dr inż. Katarzyna NEFFE-SKOCIŃSKA

Dr hab. inż. Agnieszka NOWAK, prof. PŁ

Prof. dr hab. inż. Piotr PRZYBYŁOWSKI

Prof. dr hab. Joanna STADNIK

Dr inż. Marzena TOMASZEWSKA

Dr hab. Karolina WÓJCIAK, prof. UP w Lublinie

Prof. dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA