Prof. dr hab. Dorota ŻYŻELEWICZ - przewodnicząca

Dr inż. Magdalena DADAN

Dr hab. Małgorzata NOWACKA, prof. SGGW, czł. AMU PAN

Dr hab. inż. Agnieszka NOWAK, prof. PŁ

Dr hab. inż. Paulina NOWICKA, prof. UPWr

Dr inż. Joanna ORACZ

Dr hab. inż. Artur WIKTOR, prof. SGGW, czł. AMU PAN

Prof. dr hab. Dorota WITROWA-RAJCHERT, czł. koresp. PAN