Prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ - przewodnicząca

Dr inż. Justyna BORAWSKA-DZIADKIEWICZ

Prof. dr hab. Agnieszka FILIPIAK-FLORKIEWICZ

Prof. dr hab. Anna GRAMZA-MICHAŁOWSKA