Prof. dr hab. Andrzej LENART - przewodniczący

Dr inż. Magdalena DADAN

Dr hab. Ewa JAKUBCZYK, prof. SGGW

Dr hab. Małgorzata NOWACKA, prof. SGGW, czł. AMU PAN

Dr hab. inż. Artur WIKTOR, prof. SGGW, czł. AMU PAN

Dr hab. inż. Mariusz WITCZAK, prof. UR

Prof. dr hab. Dorota WITROWA-RAJCHERT, czł. koresp. PAN