Prof. dr hab. Małgorzata GNIEWOSZ - przewodnicząca

Prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI, czł. koresp. PAN

Dr hab. Anna BZDUCHA-WRÓBEL

Prof. dr hab. Aleksandra DUDA-CHODAK

Dr hab. Iwona GIENTKA

Dr hab. Marek KIELISZEK

Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Dr inż. Anna Maria KOT

Dr inż. Karolina KRAŚNIEWSKA

Dr inż. Kamil PIWOWAREK